ТЭМЦЭЭН
ДУУССАН ТЭМЦЭЭНҮҮД
EL TOURNAMENT CS:GO

Шагналын сан 1,000,000₮
Эхлэх огноо 2016-09-26
Дуусах огноо 2016-10-02
CS GO
EL TOURNAMENT CS:GO

Шагналын сан 1,000,000₮
Эхлэх огноо 2016-10-29
Дуусах огноо 2016-11-05
CS GO
Phoenix Clan Dota 2 Аврага шалгаруулах тэмцээн

Шагналын сан 0₮
Эхлэх огноо 2016-11-26
Дуусах огноо 2016-11-27