НЭЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭЭН
ДУУССАН ТЭМЦЭЭНҮҮД
EL TOURNAMENT CS:GO
Counter-Strike: GO
Шагналын сан 1,000,000₮
Эхлэх огноо 2016-09-26
Дуусах огноо 2016-10-02
EL TOURNAMENT CS:GO
Counter-Strike: GO
Шагналын сан 1,000,000₮
Эхлэх огноо 2016-10-29
Дуусах огноо 2016-11-05
Phoenix Clan Dota 2 Аврага шалгаруулах тэмцээн
DOTA 2
Шагналын сан 0₮
Эхлэх огноо 2016-11-26
Дуусах огноо 2016-11-27
EL TOURNAMENT CS:GO
Counter-Strike: GO
Шагналын сан 1,000,000₮
Эхлэх огноо 2017-02-05
Дуусах огноо 2017-02-12
EL TOURNAMENT
Counter-Strike: GO
Шагналын сан 1,000,000₮
Эхлэх огноо 2017-03-20
Дуусах огноо 2017-03-26
GAME ARENA 15 ЖИЛ
Counter-Strike: GO
Шагналын сан 2,000,000₮
Эхлэх огноо 2017-05-20
Дуусах огноо 2017-05-21
GAME ARENA 15 жил
LEAGUE OF LEGEND
Шагналын сан 1,200,000₮
Эхлэх огноо 2017-05-21
Дуусах огноо 2017-05-21